Privaatsuspoliitika ja turvalisus

Viruhosting teenuse tellimisel ja teenuse kasutamise puhul on mõeldud igal sammul klientide turvalisusele. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, salvestamist, kasutamist ja avaldamist. Webmarket OÜ lähtub oma tegevuses Eesti vabariigi seadustest ja Euroopa Liidu õigusaktidest.

 

Isikuandmete kogumine

Isikuandmed on andmed, mida Viruhosting kogub klientidega ühenduse võtmiseks ja tellimuste täitmiseks. Andmed on mõeldud ja vajalikud kliendi tellimuse õigeks ja korrektseks täitmiseks. Andmete turvalisus ja säilitamine on tagatud vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele.

Tellimusi Viruhosting internetikeskonnas saab teha ainult registreeritud kliendikonto kaudu. Kliendikonto registreerimisel küsitake konto omaniku ees ja perkonnanime, postiaadressi, postiindeksit, telefoninumbrit ja e-posti aadressi.

Domeenide ja SSL sertifikaatide tellimuste tegemisel võidakse küsida tellimisvormi või e-kijra vahendusel ametlikult aadressilt järgmisi andmeid: ees ja perkonnanimi, isikukood, sünniaeg, postiaadress, postiindeks, telefoninumber ja e-posti aadress.

Viruhosting ei jaga ega avalda isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik kliendi tellimuse täitmiseks (näiteks domeeni registreerimisel domeeni omaniku andmete edastamine tippdomeeni registrile).

Viruhosting kasutab klientide kontaktandmeid ainult teenust puudutava info edastamiseks. Kontaktandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele turundusalaseks tegevuseks.

 

Isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmeid kasutatakse kliendiga ühenduse pidamiseks (teavitused teenustega seotud muudatustest, teenuste tasumisest). Kliendi poolt salvestatud aadressiandmeid kasutatakse automaatselt arvetel kuvatava arve aadressina. Klientidel on õigus loobuda uudiskirjadest.

Kogutud isikuandmeid kasutatakse domeeni ja SSL sertifikaatide tellimuste täitmisel, edastades need automaatselt üle turvaliste sidekanalite domeene väljastavatele registritele või SSL sertifikaate väljastavatele organisatsioonidele. Domeenide omaniku andmed on üldjuhul erinevates registrites avalikud.

 

Isikuandmete muutmine

Kliendil on õigus lasta peale aktiivsete teenuste lõppemist kustutada kliendikonto koos seal talletatud andmetega.

 

Isikuandmete kaitse

Webmarket OÜ on rakendanud kõiki ettevaatusabinõusid klientide isikuandmete ja muude andmete kaitseks. Juurdepääsud andmete töötlemiseks, muutmiseks ja salvestamiseks on ainult selleks volitatud ja vastavalt instrueeritud isikutel. Andmete töötlemist kaitsevad tehnoloogilised ja administratiivsed abinõud.

Viruhosting ei väljasta kolmandatele osapooltele andmeid klientide isikuandmete kohta, välja arvatud seadustest tulenevatel juhtudel.

 

Turvalisus

Ühendus ja andmete edastamine veebilehe viruhost.ee ja kliendi arvuti vahel toimub üle turvalise kanali SSL protokolli abil, sama kehtib andmeside ühenduste kohta pankade ja krediitkaardimakse keskkondadega. Kõiki isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse infona. Viruhosting ei väljasta kolmandatele osapooltele andmeid klientide isikuandmete kohta, välja arvatud seadustest tulenevatel juhtudel.

Kontaktid

Webmarket OÜ

Reg.nr.: 12524837

Metsapargi 10-50, Kohtla-Järve, 30324

+ (372) 617 0406

info@viruhost.ee

2001 - 2019 © WebMarket OÜ
logo